HOME »» Upcoming Movie Release Dates »» My People, My Country (Mandarin w/ English Subtitles)

My People, My Country (Mandarin w/ English Subtitles)

NR

CAST: Ge You, Huang Bo, Zhang Yi, Tian Zhuangzhuang, Liu Haoran, Wang Qian-Yuan

DIRECTOR: Chen Kaige,Zhang Yibai,Guan Hu,Xue Xiaolu,Xu Zheng,Hao Ning,Muye Wen

RUN TIME: 158 min

An anthology film consist of 7 short stories directed by several different directors, which are based on 7 moments since the founding of People's Republic of China.