HOME »» Upcoming Movie Release Dates »» Naai Sekar (Tamil)

Naai Sekar (Tamil)

NR

CAST: Sathish, Pavithra Lakshmi

DIRECTOR: Kishore Rajkumar

Naai Sekar aka Nai Sekar is a Tamil comedy movie, directed by Kishore Rajkumar. The cast of Naai Sekar aka Nai Sekar includes Sathish,Pavithra Lakshmi.